Somatik Hareket Terapisi


İnsan bedeni yaşadığı her travmanın, her olumsuz yaşantının izlerini taşır. Bedenimiz, duruşumuz, yaşadığımız hastalıklar, ağrılar farkında olmadan yaptığımız, geçmişte yaşadığımız bir olumsuz yaşantının, uzun süren stresli bir durumun işareti olabilir.

İnsan bedeni yaşadığı her travmanın, her olumsuz yaşantının izlerini taşır. Bedenimiz, duruşumuz, yaşadığımız hastalıklar, ağrılar farkında olmadan yaptığımız, geçmişte yaşadığımız bir olumsuz yaşantının, uzun süren stresli bir durumun işareti olabilir. Somatik Hareket terapisi bedensel duyumlarımızın hangi sebepten oluştuğunu keşfetmemize yarayan, duyumların izini sürerek ne zaman ve nerede oluşmaya başladığını fark etmemize ve sorunlara kökten bir çözüm bulmamıza yardım eden bir çalışma şeklidir. 

Bu çalışma Sibel Aydoğmuş tarafından yürütülür. Hem bireysel hem de grup seansları şeklinde yürütülmektedir. Somatik Hareket Terapisinin en iyi sonuç verdiği alanlar fiziksel ve duygusal travma deneyimleridir .