Artık farklı bir yaşamın zamanı gelmedi mi?

Yoga ile tanışmanın tam zamanı!

DETAY

Ankara Temel Yoga Uzmanlaşma Programı

2 Nisan'da kendinizle buluşmak ve kendi şifanızla dönüşmek için...

DETAY
Kibele Akademi

YOGA BEDENİN ÖTESİNDE! Kibele'de öz şefkatli yaklaşım temeldir. Çalışmalarımızın ilk ve en önemli amacı bireyin duygusal dayanıklılığını geliştirmek ve hayatın içinde güçlü ve kendisini var edebilen bir yapıda devam edebilmesini sağlamaktır.

Hamile Yogası

Gebeliğinde ilk 12 haftasını bitirmiş ve gebeliği normal seyrinde giden her gebe için uygundur. Programdaki derslerimizin hepsi aynı seviyededir. 

Hatha

Hatha yoga bedeni güçlendirmek ve esnetmek üzerine kurulmuş olup, yoganın en temel tarzlarından birini oluşturur. Yoga asanaları sabit bir şekilde uygulanarak bedeni esnetir ve güçlendirir. Dayanıklılığı artırır. Ha, güneş; Tha, Ay anlamına gelir. Güneşle ayın dengelenmesini simgeleyen bu isim, bedenin güçlenirken esnemesine ve esnerken de güçlenmesine vurgu yapar. Asanalar üzerine kurulmuş diğer tarzlardaki yoga teknikleri, hatha yogadan esinlenmişlerdir. 

Meditasyon

Bu ders çeşitli konsantrasyon tekniklerinin ve sessizlik meditasyonunun uygulandığı bir derstir. Günlük yaşam içindeki zihinsel dinginliği ve odaklanma becerisini geliştirmek ve zihinsel bulanıklığı giderebilmek için yapılan etkili bir çalışmadır. Derslerde uygulanan meditasyon tekniklerinin hepsi öz şefkat odaklıdır. 

Postür

"Postür" yani duruş, temel omurga, eklem ve kas problemleri üzerinde çalışır ve kişiye günlük hayatta bedenini nasıl kullanacağını öğretir. 

Postür eğitimi ileri yaşlarda oluşabilecek omurga sorunları, kas ağrıları, kifoz (kambur), organ bozuklukları, solunum problemleri ve hatta duruş bozukluklarından kaynaklı psikolojik sorunları ön müdahalelerle engellemeyi hedefler. 

Bu derste her katılımcının postür analizi yapılır ve kişinin özel ihtiyaçları belirlenerek kişiye özel egzersizler sunulur. 

Hatha Vinyasa

Hatha yoga pozlarda bekleyerek dayanıklılığı artırmayı hedefler. Vinyasa ise bir pozdan diğerine nefeslerle geçişi ve akışı hedefler. Biri toprak, diğeri de su elementidir. Toprak bizi katı ve sabit yapar, su bizi yumuşak ve hareketli. Hatha Vinyasa dersleri hayatımızın en önemli dinamiklerinden olan, sabitlik ve hareketlilik; katılık ve yumuşaklık alanlarında dengeyi bulmamızı; katılığın içindeki yumuşaklığı, akışkanlığın içindeki sabitliği; sabitliğin içindeki akışı ya da yumuşaklığın içindeki sertliği keşfetmeye yönlendiren bir tarzdır. 

Asanalar arası geçişler kadar, asanalarda sabit kalmalar da vurgulanarak uygulanır. 

Somatik Hareket

Somatik Hareket fiziksel bedenin hareketliliğini ve farkındalığını, enerjetik bedenin de genişlemesini artırmak amacıyla yapılan terapötik derslerdir. Özellikle travma deneyimi ya da yaşamlarının belirli dönemlerinde büyük zorlanmalar yaşayan bireyler için çok uygundur. Zorlayıcı ve travmatik deneyimler sonrasında  bedende sıkışıp kalmış enerjiden kaynaklanan kaosu çözmek, kişinin öz şefkatini geliştirmek, bedensel potansiyelini artırmak ve spiritüel olarak genişlemesine destek olmak amacıyla yapılan derslerdir.

Somatik Yoga

Somatik Yoga, asanalar arasındaki geçişlerin mümkün olarak yavaş ve yumuşak yapılarak, içsel enerji ağının genişletilmesini ve daha derinden hissedilemesini sağlayan bir çalışmadır. Asıl amacı bedenle yüksek derecede bağlantı kurarak, derin farkındalık, şefkat ve yumuşaklık geliştirmektir. Özellikle travma terapisi açısından önemli bir çalışmadır. Bunun dışında pratiğinde yavaşlığı, dengeyi ve yumuşaklığı araştıran herkese uygundur.

Stajyer Dersi

Stajyer dersleri yoga ile tanışmak isteyenler için, yeni mezun eğitmenlerimiz tarafından verilen derslerdir. Derse bir seferlik katılım ücreti 10 Liradır. Bu derslere istediğiniz kadar katılma hakkınız vardır. Gelmeden önce programda uygun bir ders olup olmadığına bakınız ve mutlaka rezervasyon yaptırınız. 

Yin & Yang

Yin-Yang yoga iki yoga stilini tek bir derste buluşturan bir yoga tarzıdır. Ritmik olarak
nefes ve hareketin birlikte aktığı dinamik yang yoga pozlarıyla, 3-5 dakika boyunca
pasif bir şekilde uygulanan yin yoga pozlarının bir araya getirilmesinden oluşur. Yin
yoga bağlayıcı dokuyu (fasya) hedef alan daha içsel, sakinleştirici ve hem bedensel
hem ruhsal esneklik sağlayan bir yoga iken, yang yoga ise kasları hedef alan daha
çok güç ve dayanıklılık üzerine odaklanan bir yogadır. Hem yin hem de yang
elementlerini bir sınıfta birleştirmek beden için dengeli bir pratik sağlar ve enerji
beden üzerinde ciddi bir etki
ye sahiptir. 

Yin Yoga

Yin yoga pozlarda uzun süre kalınarak yapılan bir yoga türüdür. Kaslar hareketsiz bırakılır ve bedenin kendi ağırlığı kullanılarak bağ dokular esnetilir. Yavaş hareket serilerinden oluşan yin yoga her yaşa uygundur. Özünü Çin tıbbından alan bu yoga türü vücuttaki su ve ateş dengesini sağlayarak şifa vermeyi amaçlar. Odaklanma an’dadır, kişi kendi içine döner. Poz bedeni hissetmek ve farkındalık kazanmak için kullanılır. Yoğunlaşma ve teslimiyet gerektiren bu çalışma sonunda derin bir gevşeme sağlanır. Her seviye katılımcıya uygundur. Özellikle hızlı ve yoğun bir yaşantı içinde olanlar, yoğun spor yapanlar için tavsiye edilir. 

Yoga Terapi

Alt beden (bel, sakrum, kalça, diz) ve üst beden (üst sırt, boyun, omuzlar, dirsek) olarak iki derse ayrılmış olan yoga terapi dersleri, nefes çalışmaları ve basit asana uygulamaları ile bedensel-zihinsel farkındalığı arttırır.  Kişinin eklem, kas ve omurga problemlerini (Fıtık, skolyoz, siyatik, menisküs, donuk omuz, fibromiyalji, vb.) çözmesinde ya da oluşmadan engellemesinde yardımcı olur. Yoga terapide herhangi bir yaş sınırlaması yoktur. Ayrıca, bir yoga temeline ihtiyaç olmadığı gibi, uzun yıllardır yoga yapmakta olan öğrenciler ve uzmanlar için de ayrıca tavsiye edilir.

Slow Yoga

Her yaş grubuna ve seviyey uygun, yoga akışlarının yavaş ve yumuşak bir şekilde yapıldığı, zorlayıcı asanaların olmadığı, bedensel farkındalığı ve gevşemeyi hedefleyen tarzda bir derstir. 

Pawanmuktasana, pranayama, ve nefesle hareketin senkronizasyonu üzerinde çalışmalar yapılır.

PROGRAMLAR SEANSLAR
BİLGİ AL

ANKARA 200 SAAT TEMEL YOGA UZMANLAŞMA PROGRAMI

Hayatında bir dönüşüm yaratmak için 2 Nisan'da buluşalım...

Detay